pátek 10. května 2019

Transsibiřska odysea

Po stopách svého pradědečka legionáře Jana Kouby, učitele z Pasek a Protivína.


Pozvánka na 42. setkání Protivínského vlastivědného klubu
"Transsibiřská odysea - Ina Píšová"
Povídání o knize, která obdržela Cenu Hanzelky a Zilmunda za cestopis roku 2018
Čtvrtek 23. května 2019 od 17:00 hodin, v salonku Restaurace u Rychtářů.


Před časem v souvislosti s výročím 100 let Bitvy u Zborova, pořádal Protivínský vlastivědný klub besedu na téma "Legionáři" - vyprávělo se o nalezeném tablu.


Vzpomínali pamětníci na jednotlivá jména. Hlásili se potomci a vyprávěli další osudy těchto legionářů. Kruh se uzavírá a nyní se dozvíme o Jendovi Koubovi, jak autorka důvěrně svého pradědečka oslovuje, se dozvíme o jeho legionářské cestě.

Článek o besedě 2017

Kniha Transsibiřská odysea - Iva Píšoví / Cena Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2018

Událost na FB

Kalendář Google

Plakát ke stažení web          Plakát ke stažení tisk#PVK #ProtivinskyVlastivednyKlub #inapisova #transsibirskaodysea #Protivin #legionari #jankouba #vzdelavani #cenahanzelkyazikmunda #urychtaru #ProtivinNet #lefoto

Žádné komentáře:

Okomentovat