pátek 19. července 2019

Přesun autobusové zastávky po dobu pouti 2019Ve dnech od 22. 7.  00:01 hod. do 28. 7. 2019 24:00 hod.
bude přemístěna autobusová zastávka z Masarykova náměstí do ulice Komenského,
a to z důvodu konání protivínské pouti.

Zdroj:  web Města Protivin