středa 19. července 2017

Protivínský zámek - historie, součastnost a budoucnost

       

Úryvek z knihy o protivínském zámku poskytnuto pro #ProtivinNet autorkou Zlatou Měchurovou ...

 V roce 1711 koupil protivínské panství spolu s chřešťovickým statkem za 400 000 zl. a 4000 zl. klíčného kníže Adam František Schwarzenberg. Adam František, jak jej popisují, byl pravý barokní kavalír. Lásku k umění získal v době studií v Paříži a Římě, zděděný majetek mu pak umožňoval rozsáhlé stavební aktivity na všech svých panstvích. Od původního malého královského hradu, kdy byl roku 1595 ze strachu před vpádem Turků ohrazen příkopem na západní straně, přes renesanční přestavbu a raně barokní podobu se o současnou podobu hlavně postarali stavitelé Pavel Ignác Bayer a Antonín Erhard Martinelli.
Při zámku byl tehdy vybudován i anglický park a další stavby v okolí pro služebnictvo a úředníky.  Zanedlouho po přestavbě, která trvala zhruba od roku 1720 do 1730, však zámek vyhořel, což si vyžádalo další, už vrcholně barokní přestavbu. Počátkem 19. století následovaly ještě klasicistní úpravy.
            Majetek schwarzenberského rodu byl po druhé světové válce zkonfiskován na základě zvláštního zákona tzv. Lex Schwarzenberg. Po válce se veškerý majetek ocitl v národní správě, zámek byl v té době krátce využíván pro výcvik příslušníků SNB – Sboru národní bezpečnosti. Ty v roce 1949 na rozhodnutí ministerstva školství vystřídalo více než sto dělníků, pro které tu byla zřízena škola. Ani to však netrvalo dlouho, památkový úřad zde zjistil řadu stavebních závad. V roce 1963 byl objekt prohlášen za kulturní památku.
            Delší období pro jiné využití budov nacházíme v 70. a 80. letech minulého století, kdy zde byl dětský domov. Pochopitelně i tyto účely si vyžádaly úpravy interiéru. Na toto období se rozpomněl například pan Jiří, který dnes žije v Kanadě: „Pamatuji si dobře, jak to v zámku vypadalo, jelikož jsem tam v roce 1973 byl jako chovanec dětského domova. Zámek byl celkem v dobrém stavu, byl tam vcelku dobře udržovaný i zámecký park. Ale já v té době jsem to viděl spíše jako kasárna. Ale to už je hodně dávno.“
Dětský výchovný ústav byl v prostorách zámku do roku 1979. Jelikož byl stav již téměř havarijní, byl pro další aktivity uzavřen a areálu se ujala školská správa tehdejšího ONV Praha 4. Značným nákladem pak objekt prošel rekonstrukcí a poté se sem jezdily rekreovat pražské děti.
          Rekonstrukce zámku měla pokračovat a v plánu bylo zřídit zde školu v přírodě. Ještě v roce 2002 byl objekt zčásti využíván jako penzion. Nejspíše nedostatek financí však tento cíl znemožnil a areál byl uzavřen. V nedávných letech tu po dohodě s majitelem ještě občas pořádal Městský úřad v Protivíně svatby v zahradním altánu. Ale i tyto aktivity skončily, od té doby je zámecký areál pro veřejnost nepřístupný.

          Před deseti lety odkoupila zámek pražská společnost Swiss Czech Marketing. Jak sdělil její jednatel Zoran Kazimirovič, v současné době hledají investora. Jen náklady na nejnutnější údržbu si podle jeho slov vyžádají kolem půl milionu korun ročně

... více najdete v knize.

Autorka Zlata Měchurová připravuje na konec roku druhý díl o píseckých domech. Ani protivín nepřijde zkrátka. Bude zde o slavné rodačce, operní pěvkyni Martě Krásové.
Adam František Karel Eusebius Schwarzenberg

Jedna ze zachovaných místností s původními tapetami.

Žádné komentáře:

Okomentovat