úterý 13. března 2018

Ulice Ve Školce jde do rekonstrukce

Informace pro občany, zejména bydlící v ulici Ve Školce, že dne 15. března bude předáno staveniště rekonstrukce ulice Ve Školce a části ulice Oborská.


O podrobnostech uzavírky ulice a průběhu prací vás bude informovat prováděcí firma.
Předpokládaná doba výstavby je cca 7 měsíců. Při této rekonstrukci budou vyměněny veškeré inženýrské sítě, tj. vodovod, kanalizace, přípojky a elektro­ montáže, dále bude osazeno nové veřejné osvětlení, chodníky a samozřejmě nová vozovka včetně parkovacích stání. Výška nivelety vozovky bude snížena tak, aby nebyly „utopené“ chodníky. Po dokončení této stavby budeme mít západní část města téměř vyřešenou. Zbývající dvě cesty, a to druhá část ul. Oborská a ulice K Rybníčku, se projektují a předpoklad realizace je v letech 2020 – 2021.

Zdroj: web Města Protivín

Žádné komentáře:

Okomentovat