pondělí 22. srpna 2016

Noční soutěž o pohár starosty SDH Záboří

v sobotu 3. září 2016 od 19:00 hodin v Záboří.

Najdete v kalendáři #ProtivinNet

Pořadatel : SDH Záboří
Místo a den : louka za hasičskou zbrojnicí v Záboří u Protivína dne 3. 9. 2016
Program soutěže : prezence od 18:00 hodin, do 19:00 hodin
v 19:15 hodin nástup soutěžních družstev 
zahájení soutěže po setmění cca. 21:00
Losování : dle přihlášení 
Štáb soutěže : velitel soutěže - Ondřej Soukup
hlavní rozhodčí - Vilém Plundrich
sčítací komise - František Rejda, Jaroslav Křivák
Zdravotní služba : zajistí pořadatel
Přihlášky : telefonicky veliteli soutěže tel.: 728224172
Uzávěrka přihlášek : 1. 9. 2016, nebo po naplnění kapacity
Povrch dráhy : tráva


Technická ustanovení
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží ze dne 16. 6. 2011
Při registraci předá vedoucí SD soupisku, soupiska musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně razítka a podpisu přihlašovatele + platné členské průkazy soutěžících opatřené fotografií.
Při nástupu na plnění disciplíny, v případě pochybnosti, bude prováděna kontrola totožnosti závodníků a to
předkládáním OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (platný pas nebo řidičský průkaz).

Disciplína : požární útok
Kategorie : muži – ženy
Výstroj a výzbroj : vlastní, odpovídající pravidlům PS a vyhlášce MV č. 255/1999 Sb. Veškeré technické prostředky jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.
(hadice C 52, B75; muži i ženy provádí útok se 2 hadicemi B)
Startovné : 250,- Kč za každé soutěžní družstvo
Měření času : elektronická časomíra
Protesty : písemně (dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží), kauce v částce 500 Kč
Terče : sklopné
Příprava základny : 3 minuty
Čas na pokus : 1 minuta
Start : pistolí
Osvětlení : Při přípravě bude osvětlena základna. Před pokusem bude osvětlení základny vypnuto. Při pokusu budou osvětleny pouze terče. Dále mohou být při pokusu rozsvícená světla, která jsou od výrobce součástí PS, a také bodová světla neosvětlující okolí (chemická světélka, barevné blikače apod.) k označení bodů na dráze. Jiné osvětlení není povoleno.


Zdroj: FB událost

Žádné komentáře:

Okomentovat