úterý 3. listopadu 2015

PETŘE, AHOJ!

Petr Sládek - kamarád, tramp, sběratel, spisovatel....

 Petře, Ahoj - výstava trempa Petra Sládka


Dlouhodobě přispíval svými poetickými texty do Protivínských listů a v Infocentru uspořádal řadu výstav na různá témata:
  • 90 let českého trampingu
  • výročí narození Jaroslava Foglara
  • osvobození Protivína v květnu 1945
  • fotografie protivínského pivovaru objektivem Zdeňka Havrdy
  • Devět věží (kamýcká věž a její sestry..)
  • Středy Evropy a cesty k nim.

Další výstavu plánoval na letošní listopad a prosinec, ale tu již nestihl připravit.
Pracovnice Infocentra shromáždily díky Petrově manželce a jeho přátelům zajímavé materiály - texty a fotografie, které uspořádaly do vzpomínkové výstavy nazvané Petře, ahoj!
Přijďte si na Petra zavzpomínat.

První adventní neděli 29. listopadu 2015 v Infocentru pokřtíme Petrovu knihu "V krajině s krajinou," která obsahuje cykly Vrcholky hor protivínských, Cesty ke studánkám a Kraj dvojí oblohy.


Webové stránky Petra Sládka - Camp Lišák


Žádné komentáře:

Okomentovat