středa 30. září 2015

Belveder k pronájmu

aneb vypsané výběrové řízení.

 Pronájem Zahradní restaurace Belveder Protivín


Věřím, že služby budou zachovány.


Informace pro účastníka (zájemce):
Prohlídka restaurace pro případné zájemce se bude konat dne 9. 10. 2015 v 10:00 hod.
Kontaktní osobou pro prohlídku prostor je p. Silvestr Schwarz, tel.: +420 604 543 781
Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně na adresu. Pivovar Protivín, a. s., Pivovar 168, Protivín, k rukám p. Silvestra Schwarz do 31. 10. 2015
Zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem: “Výběrové řízení na pronájem a provozování Pivovarské restaurace a prodejny“

Zdroj: www.pivovar-protivin.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat