středa 19. srpna 2015

Z činnosti Protivínského vlastivědného klubuJiž třikrát uskutečnil Protivínský vlastivědný klub ve spolupráci s Café Gallery besedy na následující témata: Z kantorova notesu,… A byl máj a 180. výročí narození Adolfa Heyduka. V dubnu jsme se setkali s bývalou kantorkou z protivínské základní školy; zavzpomínat přišla totiž paní učitelka Marie Hlaváčová. Na besedu si přinesla nejen vzpomínky na své začátky v malotřídce, v prvním stupni a zejména na druhý stupeň zdejší ZŠ, ale třeba i vyřazenou knihu sbírek kabinetu přírodopisu. Tento dlouhá léta učila. Besedou se živě prolí- nalo vzpomínání jejích bývalých žáků na paní učitelku a posléze i na další její kolegy. Poměry ve školství před rokem ´89 se porovnávaly se současnou výukou. V příjemném komorním prostředí jsme strávili více jak hodinu a půl a i poté jsme nacházeli další a další události, na které bylo možné vzpomínat. Proto podobné besedy plánujeme zopakovat. V květnu uplynulo 70 let od konce 2. světové války, a tak jsme pozvali na besedu pana Zdeňka Staňka, který ony květnové události roku 1945 zažil. Mezi přítomnými se našli i další pamětníci, kteří se přidávali se svými vzpomínkami a doplňovali se navzájem. Na počátku jsme zhlédli videoklip Jana Vyčítala To tenkrát v čtyricátom pátom a během besedy proběhla i projekce amerických videí z května 1945 s komentářem pana Staňka. Ten mj. zavzpomínal na přílet piperů do Protivína, na popravu Němce Loosa, nebo na bombardování vlaků. Na začátku června jsme si připomněli 180. výročí narození Adolfa Heyduka, pootavského slavíka. Na něj přijel zavzpomínat člověk z nejpovolanějších, PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea. V prosinci 1935 umírá paní Heyduková a díky jejímu odkazu se v roce 1937 z vily Heydukových stává Památník. Ten je podobně jako Památník Protivín součástí Prácheňského muzea. V něm se v současné době uskutečňují literární večery. Tak i 4. června ve 20 hodin zde PhDr. J. Prášek přiblížil návštěvníkům literárního večera život a dílo Adolfa Heyduka. Předtím téhož dne si v 17 hodin udělal čas i na přednášku v Protivíně. Úvodem žákyně deváté třídy Zuzka D. přednesla báseň Na uvítanou. Pan doktor poté rozšířil naše obzory o Heydukovy životní peripetie ať už jako básníka, nebo jako člověka ovlivňujícího významným způsobem veřejný život v Písku. Tragická událost v Heydukově rodině (smrt tříměsíční dcery Jarmilky) dala podnět Janu Nerudovi, jenž měl být Jarmilčiným kmotrem, k napsání Balady dětské. Tu přednesla společně se Zuzkou D. i Anežka K. Závěrem zazněla od Anežky ještě báseň Štěstí, známá díky filmu Škola základ života. Každý si ji jistě vybavíme, když napovíme: J. Marvan jako profesor češtiny a L. Pešek jako student Čuřil, který s naprostým nezájmem recituje Heydukovu báseň: „ Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá…“ Pravda, dál než přes dva verše se Čuřil nedostane, protože mu Marvan „procítěným“ způsobem ukáže, jak se báseň recituje. Tato beseda byla před prázdninami tou poslední, ale další již plánujeme. Sledujte http://protivinnet.blogspot.cz/, kde v kalendáři naleznete veškeré informace týkající se plánů, akcí, a to nejen našich, ale i dalších organizací v Protivíně.
PVK

Foto R. Lenemajer

Žádné komentáře:

Okomentovat