pondělí 27. dubna 2015

Železnice objektivem Heleny MašindovéZveme vás také k návštěvě výstavní síně pro krátkodobé výstavy.

 Od 1.5.2015 do 5.8.2015 si zde můžete prohlédnout fotografie na téma 
Železnice objektivem Ing. Heleny Mašindové.
Vernisáž výstavy 4 .5. od 17:00 hodin

 Není náhodou, že se s nimi setkáváme právě v Protivíně, kterým vedla železnice již od roku 1868, 
a je který je dodnes železničním uzlem. Autorka sama pracovala „na dráze“, modrou železničářskou krev má i několik jejích předků. Její pradědeček MUDr. Kristian Pokorný byl v Protivíně vrchním železničním lékařem a jako městský radní se zasadil i o vybudování a slavnostní otevření tohoto muzea v roce 1932.
Na více jak třech desítkách vystavených fotografiích je zachycena nejen železniční minulost, parní lokomotivy a muzejní exponáty, ale i současnost dráhy, její zařízení, stroje, pracovníci i cestující veřejnost.   
Těšíme se na vaši návštěvu.  Helena Mašindová     


Památník města Protivína

Památník města Protivína, který je pobočkou Prácheňského muzea v Písku, zahájí 1. května 2015 novou sezonu. Až do konce října můžete shlédnout historické exponáty z pravěkého a raně středověkého osídlení na dolní Blanici, dějiny města Protivína i předměty každodenní potřeby domácností z přelomu 19. a 20. století. Za tuto stálou historickou expozici byl Památník města Protivína oceněn pro přitažlivý způsob ztvárnění tématu město – krajina – lidé s řadou interaktivních prvků a expozice patří k jedněm z nejmodernějších v jižních Čechách.
Ve specializované expozici Exotická příroda najdete exotický svět hmyzu, svět pod mořskou hladinou, svět pobřeží řek, jezer a moře, svět pralesů, hor, savan a pouští.                                                                                

Žádné komentáře:

Okomentovat