neděle 29. března 2015

Návštěva JE Temelín, exkurze 4. ročníků


V rámci projektu Erasmus plus jsme pro žáky 4. tříd uspořádali exkurzi do JE Temelín s přednáškou, filmy
a prohlídkou vystavených expozic.

Postřehy a poznámky dětí: Super bylo, že jsem si mohli vyzkoušet, jak tyto věci pracují. Bylo to zajímavé (O. Viktora) / Nejvíce se mi líbilo štěpení atomů a film Cvrčkovo párty a Mocný atom.. Hezká byla výstava strojů, které vyrábějí elektřinu. (T. Pexidr) / Viděli jsme , jak se štěpí atomy, jaderný reaktor, který je poháněn teplou párou a čistou páru vypouští chladícími věžemi a pod nimi je bazén s vodou. A taky víme, že všechno kolem je radioaktivní. A odpady se nakonec testují a specielně skladují. Jsou tam 4 chladící věže a jedna věž má 150m. (A.Jirášek) / Víme, že ČEZ znamená České energetické závody. Doufám, že se tam ještě někdy podíváme. (K. Hauserová) / Pani průvodkyně nám ukázala letecké snímky elektrárny a okolí, tabletky jaderného paliva. (B. Holečková) / Je úžasné, že 1 g uranu nahradí 880 kg černého uhlí, 600 l benzínu a 1170 kg dřeva. (Š. Král) / Měli jsme možnost vidět mlžnou komoru znázorňující radioaktivitu na Zemi. (N. Pompa).
Žádné komentáře:

Okomentovat